Om Staggmedia

Stagneliusskolans samhällsvetenskapliga medieutbildning.

Hur mycket tid ägnar du åt olika medier som Facebook, bloggar, TV och tidningar?

Faktum är att vi lägger mer och mer tid åt just detta. Då blir det extra viktigt för dig att lära dig hur medierna arbetar och fungerar för att kunna bilda dig en egen uppfattning i olika frågor. Det får du lära dig hos oss.

Du som väljer samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, information och kommunikation får, förutom fördjupande kunskaper i samhällsvetenskapliga ämnen, lära dig att arbeta med olika medietekniker som foto, film/TV, digital bildbehandling, ljudproduktion och journalistik. Du kommer också att få lära dig hur man bäst sprider ett budskap från idé till färdig produkt på ett intresseväckande sätt.

Inriktningen ger dig som elev möjlighet att ta reda på hur media påverkar människor, hur åsikter formas och varför man uppfattar sin omvärld så som man gör. Som elev här hos oss kommer du att få studera journalistik, information och reklam och få utveckla kunskaper i olika interaktiva kommunikationsformer, såväl praktiskt som teoretiskt.
Vill du studera vidare inom journalistik, film, foto eller reklam i framtiden? Då är Staggmedia en bra början. Oavsett vilket jobb du tänker dig är en samhällsvetenskaplig grund väldigt viktig. Den får du här hos oss på Stagneliusskolan.

Välkommen till Staggmedia!

 Läs mer om Stagneliusskolan