Poängplan

Poängplan för inriktningen Medier, information och kommunikation (från 2012)

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng
Svenska 1* 100
Svenska 2* 100
Svenska 3* 100
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Idrott och hälsa 1 100
Naturkunskap 1b 100
Historia 1b 100
Religionkunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
* = Svenska som andraspråk 1, 2, 3 300
Programgemensamma karaktärsämnen 300 poäng
Moderna språk 200
Psykologi 1 50
Filosofi 1 50
Inriktningsämnen 350 poäng
Journalistik, reklam och information 1 100
Medieproduktion 1 100
Medier, samhälle och kommunikation 1 100
Psykologi 2a 50
Fördjupningsämnen 400 poäng
Digitalt skapande 1 100
Fotografisk bild 1 100
Film- och TV-produktion 1 100
Medieproduktion 2 100
Individuellt val 200 poäng
Gymnasiearbete 100 poäng